Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ekonomi

Kommunens verksamhet finansieras av tre delar – kommunalskatt, bidrag från staten och olika avgifter. I Vetlanda kommun betalar du 32,72 procent i skatt varav 21,51 procent är kommunalskatt.

År 2013 omsatte Vetlanda kommun cirka 1 585 miljoner kronor. Cirka 80 procent, 1 274 miljoner kronor,  kom in via skatt och statsbidrag. Resterande utgjordes av intäkter i form av avgifter. Avgifterna tar vi bland annat ut inom barnomsorg och äldreomsorg men även via hyror, arrenden och bygglov.

Kontakt

Christina Carlson

Christina Carlson

Ekonom/Ekonomichef bitr
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 24, 070-349 71 20
christina.carlson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda