Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Mål och budget

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser till de olika nämnderna. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger Vetlandaborna så bra service som möjligt.

Budgetarbetet för kommande år börjar med en omvärldsanalys i januari/februari. Förslag till mål för verksamheten samt ekonomiska ramar för de olika nämnderna förbereds under våren och bestäms av kommunfullmäktige i juni. Efter detta arbetar de olika nämnderna fram detaljbudgetar för sina verksamheter. Nämnderna måste också se till att driva verksamheten så att de mål som kommunfullmäktige beslutatPDF om uppfylls.

Kontakt

Christina Carlson

Christina Carlson

Ekonom/Ekonomichef bitr
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 24, 070-349 71 20
christina.carlson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-07

Synpunkt Vetlanda