Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kommunens organisation

Vetlanda kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder och bolag.

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer Vetladaborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består också av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Vetlanda kommun har sex politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde.

Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Alla nämnder har en förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän. Vetlandas kommunchef heter Magnus Färjhage och han är chef över tjänstemännen i kommunen. Kommunen har cirka 2 500 anställda.

Kommunens organisation

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda