Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Förvaltningar

Det är medarbetarna i kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattar beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.

Kommunchef Magnus Färjhage

Kommunens högste tjänsteman är kommunchef Magnus Färjhage. Tillsammans med ledningsgruppen (förvaltningscheferna) samordnar han den kommunala verksamheten utifrån de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Sju förvaltningar

Vetlanda kommun har cirka 2 500 anställda fördelade på sju förvaltningar. Det finns också ett antal kommunala bolag inom kommunkoncernen.

Vi har en gemensam räddningstjänstorganisation tillsammans med Nässjö kommun och en gemensam IT-organisation tillsammans med övriga kommuner inom Höglandets kommunalförbund (Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda).

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda