Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Barn- och utbildningsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder utbildning från förskola upp till högskoleutbildningar. Förvaltningen är indelad i fem olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De fem verksamheterna är förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och resurscentrum för elevhälsa.

Barnomsorg och skola

Vi har cirka 1 200 barn inskrivna i förskoleverksamheten och 5 000 elever i våra skolor.

Det finns 29 kommunala förskolor och sju hem med pedagogisk omsorg (familjedaghem) som ger plats för barn i åldern 1-5 år. Fritidshemmen finns i anslutning till skolorna och är till för barn upp till 12 år. Vi har en öppen förskola i centrala Vetlanda dit föräldrar som är hemma med sina barn i åldern 0‑5 år kan gå för att träffa andra barn och vuxna.

Varje förskola och pedagogisk omsorg har en ansvarig förskolechef. Över förskolecheferna finns en verksamhetschef.

Vi har 15 kommunala grundskolor fördelade över hela kommunen. Varje skola har en ansvarig rektor. Rektorerna leds av en grundskolechef.

Njudungsgymnasiet har fem rektorer som ansvarar för de olika programmen och leds av en gymnasiechef.

Hälsa, mat och skolskjuts

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt så att varje elev kan nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.

Förskolan och skolan vill hjälpa till att grundlägga goda matvanor. Därför serverar vi en omväxlande och näringsriktig lunch tillagad av bra råvaror. Många förskolor har egna kokerskor/kockar som lagar maten på plats, medan skolornas mat lagas i några få kök och levereras till övriga.

Det är många elever som behöver skolskjuts för att ta sig till och från skolan. Planeringen av skjutsarna görs centralt för att kunna samordna och nyttja fordonen på bästa sätt och undvika onödiga väntetider för eleverna.

Vuxna som vill studera

Vetlanda Lärcentrum är platsen för dig som är vuxen och vill studera. Här erbjuds du vägledning, utbildning och kurser. Många av våra utbildningar är flexibla och kan läsas på både hel- och deltid. Vissa kurser ges på distans via videokonferens. Vetlanda Lärcentrum leds av två rektorer.

Musikskolan – grunden till vårt kulturliv

Vi har en musikskola som vi är stolta över. Över 700 elever deltar varje år i vår sång- och musikundervisning. Vi har ett antal orkestrar och ensembler som uppträder både här och där. Lena Philipsson och även Putte Nelson, känd från TV:s Så ska det låta och Körslaget, började sina karriärer här.

Musikskolan leds av en musikskolechef och tillhör grundskolechefens ansvarsområde.

Kontakt

Ann Ljungström

Ann Ljungström

Chef Resurscentrum
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 81, 070-634 55 61
ann.ljungstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda