Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommunlednings-förvaltning

Vetlandas kommunledning är samlad i en kommunledningsförvaltning som består av fyra fristående kontor som alla har egna chefer.

Kommunledningsförvaltningen är en stödfunktion och arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor.

Inom förvaltningens ansvar ligger bland annat ärendeberedning till nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, finans- och redovisningsfrågor, IT-frågor, personaladministration, upphandlingar, kommunalrättslig rådgivning, översiktlig planering för användning av mark och vatten, kommunikation, turistcenter, måltidsservice, servicecenter, administrativt stöd samt utveckling av den kommunala demokratin.

Kommunledningsförvaltningen är också en strategisk lednings- och utvecklingsresurs för hela kommunen.

Kommunledningsförvaltningens kontor

  • HR-kontor
  • Ekonomikontor
  • InfoCenter
  • Kommunkansli
  • Måltidsservice

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-28

Synpunkt Vetlanda