Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kultur- och fritidsförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen är en av de minsta förvaltningarna personalmässigt sett. De flesta arbetar inom biblioteksverksamheten. Målet är att erbjuda ett varierat kultur- och fritidsutbud och då med särskilt fokus på barn och unga.

Bibliotek

Vetlanda bibliotek är en öppen och fri mötesplats för alla och fungerar som centrum för information, kunskap och upplevelse. Här erbjuds ett omfattande utbud och en mångfald av tjänster som riktar sig till människor med olika behov. I kommunen finns även sju biblioteksfilialer, och bokbussen besöker mer än hundra platser på landsbygden. Tillsammans har biblioteken mer än 250 000 besökare per år.

Fritidsgårdar

Fritidsgården i centralorten heter Zonen och runt om i kommunen finns förenings- och föräldraledda gårdar. På fritidsgården kan man inom vida ramar fritt välja att möta vänner, samtala, eller syssla med fritidsaktiviteter som till exempel spontanidrott eller olika estetiska uttrycksformer - helt utan prestationskrav.

Föreningsstöd

Det finns stor bredd inom föreningslivet men med tyngdpunkten på idrott. I kommunen finns cirka 250 föreningar varav knappt hälften är idrottsföreningar. Det rika föreningslivet är en framgångsfaktor för hela kommunen. All den aktivitet som äger rum i föreningars regi vore otänkbar utan ideellt arbete som grund. Årligen delar kultur- och fritidsnämnden ut stöd på närmare fem miljoner kronor till föreningslivet.

Kultur- och fritidskansliet

Till kansliets verksamhet hör att administrera bidragsgivning och ge stöd till ideella föreningar och organisationer inom kultur-, idrotts- och organisationslivet samt till studieförbunden. Bokningar av anläggningar och debitering av hyror samt rådgivning till föreningar och enskilda sker inom kansliet.

Kulturverksamhet

Förvaltningen står som arrangör för program riktade till både barn och vuxna. I egen regi arrangeras närmare 60 program om året och tillsammans med föreningslivet blir det ytterligare 50 arrangemang i snitt per år. 

Vetlanda Museum

Vetlanda Museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med 10-14 tillfälliga utställningar om året inom nutida bildkonst, konsthantverk och form. Permanenta utställningar i museet fokuserar på lokal kulturhistoria, och ett urval av museets egna konstsamlingar visas i tematiska utställningar året runt. Museet har även en omfattande samling av arkivmaterial och föremål av lokalhistoriskt intresse. Vetlanda Museum finns i det gamla tingshuset från 1938 i Apoteksparken med Konstföreningen och Konsthantverksgården som grannar.

Badanläggningar

Bad & Gym består av två simhallar – Myresjö simhall och Vetlanda badhus. Båda anläggningarna erbjuder både bad och gym, i Vetlanda finns även en härlig relaxavdelning.

Kontakt

Stewe Jonsson

Stewe Jonsson

Kultur/Fritidschef
KoF Förvaltningschef, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 60, 072-147 87 28
stewe.jonsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda