Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret lyder under tekniska nämnden och svarar för allmän service inom kommunens tekniska områden.

Fastigheter

Vi har hand om kommunens fastigheter; skolor, äldreboenden, stadshuset och flera andra byggnader. Vi ser till att fastigheterna är i bra skick, reparerar och underhåller. När det gäller bostadsanpassning för funktionshindrade ansvarar kommunen för bidragsgivningen och ska som myndighet handlägga och besluta om bidrag. På fastighetssidan finns kommunens alla fastighetsskötare och städare anställda.

Planer och tomtmark

Det finns planer för nästan all kommunal mark. I planerna bestäms vad marken ska användas till. På tekniska kontoret planerar vi markanvändningen och administrerar försäljningen av mark för både bostadshus, industri och handel.

Parker och gator

Vi är ansvariga för att Vetlandas parker och grönområden är välskötta.
Det är också vi som gör underhålls- och anläggningsarbeten på gatumarken; vi gräver, lägger ner rör och lägger sten och asfalt. Vi ser till att gatorna hålls rena, sopade och sandade och att snön röjs bort på vintern. Lekplatser och badplatser är också vårt åtagande.

Kartor och mätning

Vi tar fram kartor för olika byggändamål och utför mätningar och beräkningar innan man påbörjar byggnationer av hus, gator, parkeringsplatser eller cykelbanor till exempel.

Trafik och parkering

På tekniska kontoret jobbar vi med trafiksäkerhet som till exempel sätter upp farthinder, bygger rondeller och gång- och cykelbanor. Vi har också hand om de kommunala parkeringsplatserna och parkeringstillstånd för nyttotrafik och för rörelsehindrade.

Skog och natur

All kommunens skog förvaltas av tekniska kontoret. Vi röjer, gallrar och planterar nytt. Vi arbetar även med alla de fina naturvårdsområden och naturreservat som finns i kommunen.

Kontakt

Gunnar Elmeke

Gunnar Elmeke

Teknisk chef
TK Förvaltningschef, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 18, 070-250 21 74
gunnar.elmeke@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda