Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vård- och omsorgsförvaltning

På vår resa genom livet finns det mycket som kan hända. Ibland kan man behöva extra hjälp och stöd, tillfälligt eller för längre tid, för att bibehålla ett liv med livskvalitet.

Hos oss finns möjlighet att ansöka om hjälp eller stöd, exempelvis boende, hjälp i hemmet eller tekniska hjälpmedel. För att få hjälp måste våra biståndshandläggare fatta ett biståndsbeslut enligt fastställda riktlinjer. Den lagstiftning som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS).

Vård- och omsorgsförvaltningen omfattar funktionerna äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt myndighetsutövning och service. Ytterst ansvarig för verksamheten är vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningen deltar aktivt i samhällsplaneringen dels i samarbete med övriga förvaltningar men också på länsnivå och nationell nivå.

Äldreomsorg/hemtjänst

Om man känner att man inte längre har möjlighet att klara sig själv i sin bostad, kan man ansöka om hjälp i hemmet eller boende på något av kommunens äldreboende.

Funktionshinder och psykiatri

Den som har en funktionsnedsättning har möjlighet att söka hjälp och stöd. Detta kan erbjudas genom exempelvis personlig assistans, boende i gruppbostad eller daglig verksamhet.

Hälso- och sjukvård

Vård- och omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård/rehabilitering med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt team för den palliativa vården på Oasen, nattsjuksköterskor och team för funktionshinder samt team för demens och korttidsboende.

Kontakt

Anna-Lena Krohn

Anna-Lena Krohn

Vård- o omsorgschef
VO Förvaltningschef, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 01, 072-230 32 10
anna-lena.krohn@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-23

Synpunkt Vetlanda