Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommunala bolag

Vetlanda Stadshus AB är moderbolag till Witalabostäder AB, AB Vetlanda Industrilokaler och Njudung Energi AB.

Moderbolagets uppgift är att styra och leda dotterbolagen samt se till att riktlinjer och direktiv följs. Genom sin samordningsfunktion ska moderbolaget stödja dotterbolagen så att de kan uppnå visioner och mål som är grundade för att tillgodose kommuninvånarnas behov på bästa sätt.

Vetlanda Stadshus AB ska leda och samordna kommungemensamma, finansiella frågor och riskexponeringar för koncernen, möjliggöra resultatutjämning mellan bolagen och avkastning till ägaren.

Moderbolaget ska också initiera och driva särskilda projekt.

VD för Vetlanda Stadshus AB är kommunchef Magnus Färjhage.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda