Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommundelsråd

Kommundelsrådens uppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltningar och kommundelarna. De ska även föra fram lokala synpunkter och önskemål.

Det finns nio kommundelsråd med följande indelning:

  • Alseda-Skede
  • Björkö
  • Bäckaby
  • Ekenäs
  • Korsberga
  • Lannaskede
  • Nye
  • Vetlanda-Bäckseda
  • Ökna-Karlstorp

Så arbetar kommundelsråden

Kommundelsråden har fem ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Ledarmötena ska bo i den kommundel de representerar.

Kommundelsråden sammanträder om lokala frågor på dag och tid som de själva bestämmer, minst en gång om året.

Kommundelsrådens sammanträden protokollförs.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda