Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder och utför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Varje parti beslutar om vilka personer som de anser ska föra deras talan. Kommunfullmäktige tar det formella beslutet.

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen träffas normalt den första onsdagen i månaden utom i juli och augusti.

Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Man ser även till att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsens möten är delvis öppna för allmänheten.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda