Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunstyrelsen

Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 1 november 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Offentlig del

  1. Information om Nuvab och Näringslivets hus
  2. Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021
  3. Yttrande över "Så stärker vi den personliga integriteten" (SOU 2017:52)
  4. "Inspel" till Region Jönköpings län angående yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
  5. Reviderad grafisk profil för Vetlanda kommun
  6. Bokslutsprognos per den 30 september 2017
  7. Redovisning av delegationsbeslut för tredje kvartalet 2017
  8. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  9. Delgivningar och ev. ytterligare ärenden

Icke offentlig del

10. Tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
11. Digital nämndadministration i Vetlanda kommun
12. Delårsbokslut per den 30 juni 2017 - Höglandets kommunalförbund
13. Budgetjustering
14. Ev. ytterligare ärenden 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-25

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda