Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista vid öppet sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 14 november 2017 klockan 13.30 i kommunfullmäktiges sammanträdessal, stadshuset.

Information

  • Rapport från kontaktpolitiker
  • Byggnationer, Mogärdeskolan, Withalaskolan och Landsbro skola

Offentliga ärenden

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av dagordning
  3. Delgivningar
  4. Utökning av pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, Tånghults Barnomsorg
  5. Handlingsplan för samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
  6. Bokslutsprognos per september 2017
  7. Detaljbudget 2018
  8. Övrigt

Kontakt

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Administrativ chef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 79, 072-244 87 47
jonas.gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-08

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda