Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden torsdag 23 november 2017 kl. 13.30 i Stadshuset. 

 

Allmänheten inbjuds till frågestund hos vård- och omsorgsnämnden klockan 17-18 i Hörsalen, biblioteket.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Hemtagningsteam - information
 7. Sekretessärende
 8. Kvalitet och lärande VO 2017, redovisning av hållplats 3: Rutiner och processer
 9. Möjlighet till byggnation av LSS-boende, i Vetlanda kommuns regi
 10. Bokslutsprognos VO per oktober 2017
 11. Detaljbudget 2018 VO inkl. Mål och strategi
 12. Fördelning av områden - VON Kontaktpolitiker
 13. Kontaktpolitiker - information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 14. Information från förvaltningen
 15. Anmälan av delegationsbeslut
 16. Ev. övriga ärenden/frågor/information

Kontakt

Monica Danielsson

Monica Danielsson

Nämndsekreterare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 03, 072-143 23 91
monica.danielsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-16

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda