Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Så fungerar en kommun

Kommunen styrs av politiker som medborgarna valt ut. De beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra. Vetlanda kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i kommunen.

Möte med kommunfullmäktige i Vetlanda.

Det är kommunen som ser till att alla får vatten i kranen, att bussarna går och att vi har bra cykelbanor och skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende.

Kommunen bygger och planerar staden och ser till att den är en stad för alla och en stad där det händer roliga saker - inom till exempel musik, nöjen och kultur.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Vetlanda kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen.

Nämnderna består av förtroendevalda

Vetlanda kommun har sex politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Varje nämnd har sitt ansvarsområde.

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Här hittar du Vetlanda kommuns nämnder.

Förvaltningarna består av medarbetare

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, det finns sju förvaltningar i Vetlanda kommun.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

Här hittar du Vetlanda kommuns förvaltningar.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda