Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Allmänna val

I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Röstning i vallokal.

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick vilket betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum:

• till riksdagen 
• till landstingsfullmäktige 
• till kommunfullmäktige 
• till Europaparlamentet.

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstinget bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda