Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Att rösta

Det ska vara lätt och enkelt för dig att rösta. Därför kan du rösta på många olika sätt.

Du kan:

  • rösta i din vallokal på valdagen. 
  • förtidsrösta var som helst i Sverige. 
  • rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat. 
  • budrösta (detta gäller enbart vissa väljare).

Vem/vilka ser till att jag har någonstans att rösta?

När det är dags för att planera och genomföra val är det många som är inblandade. På central nivå finns Valmyndigheten som ansvarar för planering och samordning av valarbetet. På regional nivå finns Länsstyrelserna som bland annat ansvarar för den slutliga rösträkningen. Slutligen på lokal nivå finns det en valnämnd i varje kommun. Valnämnderna ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, förordnar röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Hur allt ska utföras bestäms i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda