Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga principbeslut och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige i Vetlanda kommun.

I kommunfullmäktige sitter ledamöter från varje parti

Vetlanda kommunfullmäktige har 45 folkvalda ledamöter. Det innebär att det är 45 mandat fördelade på de olika partierna. Kommunen styrs av en minoritet som består av Socialdemokraterna och Vetlanda Framåtanda. Tillsammans har de 21 mandat.

Ordförande i kommunfullmäktige är Lola Frödeberg (VF), förste vice ordförande är Mona-Lisa Hagström Svensson (S) och andre vice ordförande är Carina G Hördegård (C).

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden (tredje onsdagen i månaden) utom på sommaren. Tid och datum annonseras i Vetlanda-Posten och här på webbplatsen.

Allmänheten är välkommen att vara med och mötena inleds med "Allmänhetens frågestund". Vill du ställa en fråga till fullmäktige lämnar du den till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som fullmäktigesammanträdet.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda