Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vem får rösta?

Det grundläggande kriteriet för att få rösta är att du senast på valdagen ska ha fyllt 18 år. Därutöver finns det särskilda regler.

Rösträtt till riksdagen

För att få rösta till riksdagen krävs det svenskt medborgarskap och att du är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

För att få rösta till kommun- och landstingsfullmäktige krävs det:

  • svenskt medborgarskap och att du är folkbokförd i kommunen/landstinget. 
  • medborgarskap i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och att du är folkbokförd i kommunen/landstinget. 
  • medborgarskap i något annat land än de som räknats upp ovan och att du har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Observera att du endast kan rösta i ett kommun- och landstingsval och vilket det är bestäms av vart du är folkbokförd. Exempelvis om du har boenden i två olika kommuner/landsting får du endast rösta i den kommun/landsting som du är folkbokförd i.

Rösträtt till Europaparlamentet

För att få rösta till Europaparlamentet krävs det:

  • svenskt medborgarskap och att du är eller har varit folkbokförd i Sverige. 
  • medborgarskap i något av EU:s medlemsländer och att du är folkbokförd i Sverige.

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda