Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kris- och säkerhetsarbete

I dagens samhälle behöver vi inte bekymra oss om värme, vatten och belysning — allt finns. Ända tills en störning inträffar. Redan ett elavbrott på några timmar skapar problem.

Här finner du information som du har nytta av vid en krissituation. Det kan handla om en olycka i hemmet, ett omfattande strömavbrott eller något helt annat.

Att känna trygghet handlar inte bara om att ha någonstans att ringa i en nödsituation eller vad man ska göra om en kris uppstår. Det handlar också om att förebygga olyckor och att begränsa skadorna när de inträffar.

Nödnumret 112

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis eller läkare.

Informationsnumret 113 13

Ring 113 13 om du vill få eller lämna information om olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda