Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

POSOM

I Vetlanda finns Posom - en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande, som har till uppgift att vara ett stöd åt enskilda eller grupper vid olyckor eller katastrofer.

Det finns en bra beredskap att ta hand om de direkt inblandade och skadade vid olyckor. Men konsekvenserna av en olycka är ofta mycket större än de man kan se på olycksplatsen. Det gäller till exempel anhöriga, bekanta eller de som bara råkat finnas på plats och blivit åskådare. Nu finns det en beredskap även för dem.

De stora olyckorna, exempelvis Estonia-katastrofen och brandkatastrofen i Göteborg gjorde att behoven av psykiskt och socialt krisstöd uppmärksammades. 1994 gick Socialstyrelsen ut med allmänna råd som innebar att kommunerna ska se till att det här behovet blir tillgodosett.

1995 startades en delvis frivillig organisation, POSOM, där flera yrkeskårer och kompetenser finns representerade. Det är människor som är beredda att ställa upp som medmänniskor när det behövs. Posom larmas via SOS 112.

Kontakt

Anna-Lena Krohn

Anna-Lena Krohn

Vård- o omsorgschef
null, null
Telefon: 0383-972 01, 072-230 32 10
anna-lena.krohn@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda