Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kvalitet och jämförelser

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Lär sig barnen något i skolan och är vården på våra äldreboenden bra? Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kvaliteten på kommunens service. 

Kommunstrateg Bengt Wellermark och HR-chef Laszlo Palfi.

Kvalitetsarbete pågår.

Kvalitetsarbete handlar om utveckling. Vi arbetar till exempel med uppföljning och utvärdering, för att kunna förbättra verksamheter och visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. Att systematisk och fortlöpande säkerställa och utveckla kvaliteten är en förutsättning för att kunderna ska känna förtroende för våra verksamheter.

Lokalt finns fem prioriterade kommunfullmäktigemålPDF formulerade av politiken för 2015-2018. Varje verksamhet formulerar också sina mål.  Som draghjälp finns också kärnvärdena Tillväxt-Resultat-Engagemang (T-R-E) formulerade, det vill säga vad som kännetecknar vårt agerande.

Vi framhåller vad som huvudsakligen skapar kvalitet i vår verksamhet; mötet mellan kund och servicegivare. Det beskrivs som centrum i vårt styrnings- och förbättringshus, en visualisering av styrsystemet. Resultatrapportering och erfarenheter  återkopplas och går sedan åt andra hållet, nedifrån och upp.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda