Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Mål- och kvalitetsarbete

Mål formuleras vanligtvis på tre olika beslutsnivåer i kommunen - kommunfullmäktige, nämnd och förvaltning. Kommunfullmäktige har för perioden 2015-2018 formulerat fem prioriterade mål för kommunen. 

Nämnderna utformar även egna mål utifrån sina uppdrag. Så gör även enheterna längst ut i verksamheterna, exempelvis arbetslagen i hemtjänsten och skolan. Uppföljning av målen görs i årsredovisningenPDF.

Inom hela organisationen pågår alltid ett kvalitetsarbete med syftet att utveckla verksamheterna steg för steg . Arbetssättet kallar vi i kommunen för "vinnande förbättringar". Kvalitetsarbetet bedrivs även inom ramen för det som kallas "kvalitetssystem " där vi säkerställer våra arbetsflöden.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda