Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Styrning och förbättring

Kommunen har runt 2 500 medarbetare som ska dra år samma håll, ytterst utifrån de politiska målen och uppdragen på olika nivåer. Vi jobbar med mål- och resultatstyrning där politiken anger mål och inriktning, det vill säga ”vad-frågorna ” och tjänstemannaorganisationen arbetar med ”hur-frågorna".

Lokalt finns fem prioriterade kommunfullmäktigemålPDF formulerade av politiken för 2015-2018. Varje verksamhet formulerar också sina mål.  Som draghjälp finns också kärnvärdena Tillväxt-Resultat-Engagemang (T-R-E) formulerade, det vill säga vad som kännetecknar vårt agerande.

Vi framhåller vad som huvudsakligen skapar kvalitet i vår verksamhet; mötet mellan kund och servicegivare. Det beskrivs som centrum i vårt styrnings- och förbättringshus, en visualisering av styrsystemet. Resultatrapportering och erfarenheter  återkopplas och går sedan åt andra hållet, nedifrån och upp.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda