Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Styrnings- och förbättringshuset

I Vetlanda har vi en modell, ett ”styrnings- och förbättringshus”, för att beskriva hur kommunen styrs. Den visar hur visionen, kärnvärden, uppdrag och mål hänger samman. 

Kommunen har en bred verksamhet som utgår från medborgarnas behov och önskemål, lagstiftning och politiska prioriteringar inom de ekonomiska ramarna. För att skapa en gemensam bild av hur styrningen går till och vart vi är på väg har vi illustrerat vår styrmodell i form av ett styrnings- och förbättringshus.

Visionen och våra kärnvärden pekar ut riktningen och vad som ska känneteckna vår verksamhet. Uppdrag och mål på olika nivåer är grunden för inriktningen på arbetet. Centrum i huset utgörs av mötet mellan medarbetare och dem vi är till för; till exempel i klassrummet eller inom äldreomsorgen. Här skapas en stor del av kvalitetsupplevelsen hos kunden.

Viktiga "pelare" i arbetet är ett gott medarbetarskap och ledarskap i vardagen. Att vi i mötet riggar vår organisation för att stödja en bra arbetsinsats (före). Att vi ständigt förbättrar vår verksamhet systematiskt utifrån vunna erfarenheter (efter).

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda