Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vision och kärnvärden

Kommunens vision: Vetlanda - här växer både människor och företag. 

Kärnvärdena Tillväxt, Resultat och Engagemang (T-R-E) är våra ledstjärnor för hu vi agerar på olika nivåer och i skilda situationer. Vi kan också uttrycka det så här; Engegemang ger resultat som i sin tur ger förutsättningar för tillväxt.

I samhället och i verksamheterna vill vi skapa en anda som präglas av engagemang och med inriktning på resultat. Vi tilltror den enskildes förmåga att själva ta initiativ och ansvar. Det gäller både i egenskap av medborgare och med­arbetare. Samtidigt vill vi att kommunens service ska präglas av både hög kvalitet, tillgänglighet och bra utbyte per skattekrona.

Vi är fokuserade på att nå sådana resultat i kommunens verksamheter som skapar värde för medborgarna och kunderna. Vi ser vår verksamhet med kundens ögon -  ”utifrån och in”. Vi jobbar målinriktat, synliggör resultat och förbättrar vårt arbetssätt. Vi stimulerar, gör synligt och belönar goda resultat i arbetslivet, företagandet och i föreningarna.

Vi eftersträvar tillväxt i en bred mening. Den ska dessutom vara långsiktigt hållbar och ses i ett globalt perspektiv. I Vetlanda kommun växer vi som individer. Vi ökar sysselsättningen och vi blir fler invånare. Dagens behov av tillväxt tillgodoses – utan att äventyra framtida handlingsfrihet för kommande generationer.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda