Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Resultat av mätningar

Vi följer upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tycker att en dialog med kommuninvånarna är självklar och därför tar vi reda på vad Vetlandaborna tycker genom kund- och brukarundersökningar, medborgarundersökningar samt kvalitetsuppföljningar.

Det är viktigt att du som medborgare får ta del av våra undersökningar. Därför har vi på denna sida samlat de undersökningar som görs i kommunen. För att det ska bli enkelt för dig att hitta har vi gjort en uppdelning efter vilket område de tillhör, vilket du ser i undermenyn.

De undersökningar vi presenterar är gjorda av oss själva och av andra aktörer, exempelvis öppna jämförelser, brukarundersökningar och undersökningar som kan kopplas till de olika målen som satts upp i varje nämnd.

Kommunens kvalitet i korthet

I Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter Sveriges kommuner och landsting kommunens kvalitet utifrån fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges kommuner och landsting och är en utvärdering som analyserar kommunen utifrån ett kund- och brukarperspektiv.

Information till alla

Information till alla är en granskning av kommunernas webbplatser och information till medborgarna, gjord av Sveriges kommuner och landsting.

Medborgarundersökning

För att få reda på vad medborgarna i Vetlanda kommun tycker om vår verksamhet genomför vi vartannat år en medborgarundersökning. Där får ni medborgare ge er syn på hur det är att bo i Vetlanda kommun genom att tycka till om våra olika verksamheter och vår service.

Medarbetarundersökning

Att vara en attraktiv arbetsgivare och att få medarbetare att växa och utvecklas är en del i Vetlanda kommuns arbete och vision. Medarbetarenkäten görs en gång per år och är ett viktigt redskap i förbättringsarbetet. Det är också en temperaturmätare på upplevelsen från medarbetarna inom de olika områdena i verksamheterna.

Miljöbokslut

Varje år redovisas hur Vetlanda kommun arbetat med våra lokala och nationella miljömål.

Servicemätning

Att vara serviceinriktad och tillgänglig är viktigt för oss på Vetlanda kommun. För att granska vår tillgänglighet och service vad gäller telefoni och e-post så genomförs varje år en servicemätning.

Insikt

Varje år är det flera företag som har ett ärende i kommunen vilket till exempel kan vara tillståndsansökan av olika slag. Undersökningen Insikt genomförs vartannat år på uppdrag från kommunen för att spegla nöjdheten hos dessa företagare.

Dackenätverket

Dackenätverket består av åtta kommuner inklusive Vetlanda med geografisk närhet och liknande storlek. Nätverket studerar och jämför olika sakområden mellan kommunerna. Sedan starten 2007 har nätverket producerat åtta rapporter och Vetlanda har deltagit i fyra av dem.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-12

Synpunkt Vetlanda