Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Förskola och skola

Vi jobbar systematiskt med kunskapsuppföljning. Kommunens förskolor och skolor använder ett verktyg som kallas klassens kvalitetsrapport där barn och elever svarar på enkäter. Resultaten analyseras sedan per klass, skola och på kommunnivå och används som underlag för förbättringar. En årlig kvalitetsrapport jobbas fram för varje förskola och skola.

Kontakt

Ann Ljungström

Ann Ljungström

Chef Resurscentrum
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 81, 070-634 55 61
ann.ljungstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-02

Synpunkt Vetlanda