Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Omsorg och stöd

Det är viktigt för oss att ni som får vård, omsorg eller stöd av oss upplever att vår service är bra och av hög kvalitet. Därför pågår ett ständigt arbete för att utveckla och höja kvaliteten på våra verksamheter.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är brukarundersökningar, öppna jämförelser och andra olika typer av kvalitetsmätningar. Genom dessa undersökningar får vi bland annat reda på vad ni tycker om våra verksamheter och hur vi ligger till jämfört med andra kommuner. Med andra ord ger det oss en bra bild på våra verksamheter, om de håller en bra kvalitet och om det finns några förbättringsbehov.

Från och med 2012 säger Socialstyrelsen att kommunerna bör redovisa en kvalitetsberättelse som beskriver hur man har arbetat med att förbättra kvaliteten samt resultat inom omsorg och stöd.

Kontakt

Anna-Lena Krohn

Anna-Lena Krohn

Vård- o omsorgschef
null, null
Telefon: 0383-972 01, 072-230 32 10
anna-lena.krohn@vetlanda.se

Anders Saldner

Anders Saldner

Socialchef
SO Förvaltningschef, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 01, 070-549 71 01
anders.saldner@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-05

Synpunkt Vetlanda