Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Social omsorg och stöd

Brukarundersökningar och öppna jämförelser är viktiga delar i socialförvaltningens kvalitetsarbete. Resultatet analyseras och används för att förbättra verksamheterna. 

Brukarundersökningen har en kvalitetssäkrande funktion över tid. Skulle någon del i resultat avvika från det normala, gör vi en fördjupad analys för att få reda på om det är något i verksamheten som inte fungerar som det ska.

Öppna jämförelser görs av Socialstyrelsen. Nedan presenteras regionrapporter. De presenterar på ett överskådligt sätt regionens kommuner och jämför med riket.

Öppna jämförelser

Barn- och ungdomsvården

Brottsoffer

Ekonomiskt bistånd

Missbruk

Övriga öppna jämförelser

Brukarundersökningar

Kvalitetsberättelser

Kontakt

Anders Dahlén

Anders Dahlén

Verksamhetsutvecklare
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 60, 072-712 82 50
anders.dahlen@vetlanda.se

Camilla Waern Nyström

Camilla Waern Nyström

Verksamhetsutvecklare
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-976 44, 070-255 76 63
camilla.waern-nystrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda