Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklarationer

I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få nöjdare medborgare/kunder.

Ett löfte kan till exempel handla om handläggningstid eller kvalitetsnivå. Kort och gott vad medborgaren kan förvänta sig av vår service och våra tjänster.

Om det skulle visa sig att löftet trots allt inte stämmer med medborgarnas krav och önskemål så kan en dialog kring servicedeklarationen inledas som i sin tur kan påverka tjänstens innehåll.

Servicedeklarationerna kan förändras utifrån synpunkter från medborgare/kunder och nya kan komma till kontinuerligt. Framför gärna synpunkter på servicedeklarationerna i Synpunkt Vetlanda.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda