Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Servicedeklaration: Gator, vägar och gång- och cykelvägar

I Vetlanda kommun ska man, sommar som vinter, kunna gå, cykla och köra på gator och vägar som är jämna och hela. Gatumiljön ska vara ren och trivsam med tydlig och motiverad skyltning.

Sandning på Vetlandas gator.

Vi lovar

  • Skador och hål i vägbeläggningen, som medför en olycksrisk, lagar vi i normalfallet inom en arbetsdag. 
  • Vi sopar Vetlandas centrala gator och vägar minst en gång per vecka och övriga gator och vägar minst en gång per år. 
  • Vi sopar upp glaskross snarast, men dock senast inom en arbetsdag efter anmälan.
  • Vinterväghållning är prioriterad för gång- och cykeltrafikanter. Vi röjer snö när det har kommit mer än fyra centimeter på gång- och cykelbanor och på gator efter sju centimeter. Vid större snöfall sker snöröjning av gator och gång- och cykelvägar samordnat.
  • Bekämpning av halka görs i samband med snöröjning. Vid akuta behov görs den snabbare. Då prioriteras gång- och cykelvägar, samt korsningar på huvudgator.
  • Felaktiga eller skadade trafikskyltar åtgärdar vi inom tre veckor efter anmälan.

​Ditt ansvar 

Akuta fel och brister på beläggningar, trafikskyltar, gatustädning med mera anmäls via tekniska kontorets expedition under kontorstid 0383-973 03. Övrig tid till SOS-centralen 0383-106 18.

Kontakt

Tekniska kontoret

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-973 03
tk@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-01-08

Synpunkt Vetlanda