Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: 
Hemsjukvård

Du som av hälsoskäl inte kan ta dig till vårdcentralen kan vara berättigad till hemsjukvård.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. 

Vi lovar

  • Du får en patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.
  • Personalen är kompetent, professionell och du får ett respektfullt bemötande
  • Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt
  • Hemsjukvårdens personal informerar alltid om planerade/ordinerade insatser.
  • Dina vård- och rehabiliteringsbehov bedöms på ett individanpassat sätt

Ditt ansvar

  • Utifrån dina förutsättningar underlätta utförandet av aktuell hälso- och sjukvårdinsats.
  • Meddela hemsjukvårdens personal när det inte är möjligt att utföra ordinerad insats, till exempel att du är bortrest.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till funktionschef för hälso- och sjukvården alternativt till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kontakt

Marianne Karlsson

Marianne Karlsson

Vård och Omsorgschef bi
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 45, 070-688 40 99
marianne.karlsson@vetlanda.se

Helen Karlsson

Helen Karlsson

Mas Sjuksköterska
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 44, 070-300 12 11
helen.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-12-16

Synpunkt Vetlanda