Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: 
Hemtjänst

Du som behöver stöd och hjälp i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänst ska underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Hemtjänst kan vara personlig omvårdnad som hjälp med påklädning eller personlig hygien. Hemtjänst kan också vara hjälp med service som bland annat städning, tvätt eller inköp. Du betalar för hemtjänsten enligt en fastställd taxa.

Vi lovar

 • Börja med omvårdnadsinsatser enligt överenskommelse, efter det att du blivit beviljadhemtjänst.
 • Kontakta dig om en tid för service (exempelvis städning) inom en vecka efter det att dublivit beviljad hemtjänst.
 • Du får en kontaktman som tillsammans med dig, och om du så önskar dina närstående,upprättar en genomförandeplan inom 14 dagar.
 • Du får en kundpärm där du kan ta del av din dokumentation.
 • Personalen har synlig namnbricka med foto.
 • Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar.
 • Möta dig med förståelse och respekt.
 • Du får en planering för dina beviljade insatser varje månad.
 • l de fall vi måste ändra tidpunkt för planerade insatser kontakta dig senast samma dag.

Ditt ansvar

 • Om du inte kan ta emot en planerad hjälpinsats ska du meddela oss i så god tid sommöjligt, (senast samma dag).
 • Om du är beviljad städinsats ska du tillhandahålla funktionsdugliga städredskap,exempelvis dammsugare och rengöringsmedel.
 • Om du är beviljad insatsen tvätt/klädvård ska du tillhandahålla funktionsdugligtvättmaskin.
 • För att uppnå en god arbetsmiljö kan arbetstekniska hjälpmedel behövas i ditt hem,exempelvis höj- och sänkbar säng. l sådana fall informeras du i förväg.
 • Om du är beviljad insats inköp bör betal- eller kundkort användas för atthemtjänstpersonalen inte ska behöva hantera kontanter.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till förvaltningens biståndshandläggare om du har allmänna frågor om hemtjänst. Har du blivit beviljad hemtjänst så vänder du dig till din kontaktman.

Kontakt

Marie Göransson

Marie Göransson

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-974 81, 070-342 77 28
marie.goransson@vetlanda.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-971 00
vardochomsorg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-05

Synpunkt Vetlanda