Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: Kartutdrag

Kommunen håller en kartdatabas (primärkarta) över tätorter och planlagda samhällen i kommunen.

Exempel på detaljer är byggnader, vägkanter, kantsten, häckar och staket. Endast ett urval av detaljer ajourhålls kontinuerligt. Fastighetsgränser hämtas från Lantmäteriets Geografiska Sverige Data. Databasens läsnoggrannhet varierar mellan 1 och 3 decimeter.

Kommunen tar ut avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Vi lovar

Leverans av befintlig kartinformation ur databasen inom fem arbetsdagar från beställning.

Vi levererar i filtyrperna dwg, dxf, shape eller pdf.

Ditt ansvar

Beställ i god tid och ange område och filtyp.

Kontakt

Tekniska kontoret

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-973 03
tk@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-01-08

Synpunkt Vetlanda