Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: 
Missbruks- och beroendevård

Socialförvaltningen arbetar för att vuxna med missbruk eller beroende, och/eller deras anhöriga får det stöd de behöver för att utveckla sin egen förmåga att hitta positiva, varaktiga förändringar som leder till ett självständigt liv.

Vi lovar

 • Väntetiden till ditt första besök ska inte överstiga två veckor och om behovet bedöms akut, tillgodose detta samma dag.
 • Handläggningstiden (från ansökan till beslut) ska i normalfallet inte överstiga två månader.
 • Insats/behandling i öppenvård ska kunna fås inom två veckor från beslutsdatum.
 • Institutionsplacering ska kunna fås inom en månad från beslutsdatum om detta är möjligt för institutionen.

Genomförandeplan

Vi lovar att vi tillsammans med dig ska upprätta en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska det framgå:

 • vad insatsen omfattar.
 • vilka mål/delmål som gäller.
 • när och hur insatsen ska utföras.
 • när och hur planen fastställts.
 • när och hur planen ska följas upp.

Ditt ansvar

Bidra med de uppgifter som behövs för planering och dokumentation.

Aktivt medverka i samband med utredning och uppföljning.

Aktivt bidra till en förändring av din livssituation.

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

 • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
 • Torsdag klockan 8.00–17.45
 • Fredag klockan 8.00–14.45
 • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2015-12-16

Synpunkt Vetlanda