Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration:

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas och är bebyggd.

Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnämnden anser det nödvändigt. Vid nybyggnation av till exempel en villa inom detaljplanelagt område krävs nybyggnadskarta. I plan- och bygglagen finns stöd för krav på nybyggnadskarta.

Kommunen tar ut avgift för nybyggnadskarta enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

Vi lovar

Normalt kan nybyggnadskarta för enbostadstomter levereras inom tre veckor från att vi mottar beställningen. Under semestertider och långhelger gäller andra tider. Tomter av större omfattning kan ta längre tid.

Ditt ansvar

Beställningen ska göras på avsedd blankettPDF i god tid.

Kontakt

Tekniska kontoret

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-973 03
tk@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-01-08

Synpunkt Vetlanda