Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: Särskilt boende

Till ett särskilt boende kan du flytta när ditt behov av stöd och hjälp är så omfattande att du behöver tillgång till personal dygnet runt.

Ansökan om särskilt boende görs hos vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder dina behov och gör en individuell prövning innan de fattar sitt beslut. Du betalar för äldreboendet enligt en fastställd taxa.

Vi lovar

 • Du ska kunna påverka hur du vill ha det och hur och när dina insatsers ges. Dina önskemål
  skrivs in i en så kallad genomförandeplan som påbörjas vid inflyttning. Planen följs upp vid
  behov och minst var sjätte månad. Närstående kan om du så önskar närvara vid upprättande av genomförandeplanen.
 • Du får en kontaktman vid inflyttning.
 • Personalen har synlig namnbricka med foto.
 • Du får näringsrik och varierad kost anpassad efter dina behov. Du får tre huvudmål mat om dagen och mellanmål samt nattmål/förfrukost.
 • Du ges möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter.
 • Du som så önskar, ges möjlighet att komma ut i friska luften varje dag.
 • Parboende erbjuds, även om bara en av er har behov av att bo på särskilt boende.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till förvaltningens biståndshandläggare om du har allmänna frågor om särskilt boende. Bor du på ett särskilt boende så vänder du dig till din kontaktman.

Kontakt

Joakim Hedström

Joakim Hedström

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 15, 070-267 92 71
joakim.hedstrom@vetlanda.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-971 00
vardochomsorg@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2015-12-16

Synpunkt Vetlanda