Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: 
Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett hjälpmedel som ökar din trygghet i hemmet. Med larmet kan du kalla på hjälp dygnet runt om du har behov av hjälp.

Vid behov av larm görs en ansökan hos kommunens biståndshandlägga re. Du betalar för trygghetslarmet enligt en fastställd taxa.

Vi lovar

 • Trygghetslarmet installeras inom tre dagar efter beställning.
 • Vid installationen informeras du om hur larmet fungerar.
 • Personalen har synlig namnbricka med foto.
 • Vid larm får du telefonkontakt inom 3 minuter.
 • larm besvaras omgående och åtgärdas inom 30 minuter i Vetlanda centralort och inom 60minuter på landsbygden.
 • Vi har säkra rutiner för hantering av nycklar i nyckelgömmor.
 • Provlarm utförs en gång per dygn, både klocka och larm kontrolleras.
 • Om trygghetslarmet går sönder så lagas det nästkommande vardag.
 • Om du inte har fast telefoni erbjuds du ett GSM larm.
 • Trygghetslarmet fungerar inom din bostad, räckvidden utanför bostaden är begränsad.

Ditt ansvar

 • Du tillhandahåller nyckel till din bostad och använder aldrig säkerhetskedja.
 • Du lämnar larmklockan hemma när du reser bort.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till kommunens Trygghetslarmansvarig om du har allmänna frågor.

Kontakt

Ernad Sljivar

Ernad Sljivar

Drifttekniker
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-577 53
ernad.sljivar@vetlanda.se

Anders Alvarsson

Anders Alvarsson

Servicetekniker
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-577 64
anders.alvarsson@vetlanda.se

Marie Göransson

Marie Göransson

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-974 81, 070-342 77 28
marie.goransson@vetlanda.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-971 00
vardochomsorg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-05

Synpunkt Vetlanda