Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Servicedeklaration: 
Utevistelse för barn

Utevistelse för barn har flera positiva effekter, såväl på den psykiska som på den fysiska hälsan. Både tiden som barn vistas ute och utemiljön i sig är av betydelse.

Vi lovar

Vi erbjuder utevistelse varje dag för barn i förskola och pedagogisk omsorg.

Ditt ansvar

En förutsättning för utevistelse är att barnen har med sig lämpliga kläder.

Vid frågor

Kontakta personalen eller förskolechefen för synpunkter på servicen eller använd Synpunkt Vetlanda.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-972 77
utbildning@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-01-19

Synpunkt Vetlanda