Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Styrdokument

Här presenteras de olika styrdokument som är antagna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i facknämnderna.

Policyer, riktlinjer och program

Policydokument är antagna av kommunfullmäktige, medan riktlinjer och program är antagna av kommunstyrelsen eller facknämnderna. Utöver dessa finns sedan rutiner som tjänstemän beslutar om.

Klicka på en bokstav för att få upp alla styrdokument under den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala föreskrifter och reglementen

Kommunala bolag

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-24

Synpunkt Vetlanda