Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Grafisk profil

För att förstärka bilden av Vetlanda kommun är det viktigt med ett enhetligt ansikte utåt och en tydlig avsändare. Därför har vi en grafisk profil som talar om hur vi ska kommunicera.

Alla verksamheter och bolag i Vetlanda kommun ska använda vår logotyp och kommunicera enligt den grafiska profilen. Vår grafiska profil talar om vilka typsnitt som ska användas, hur bilderna ska se ut och vilka färger som passar bäst.

Den grafiska profilen visar också hur vi ska se ut på trycksaker, i presentationsmaterial, på skyltar och fordon, i annonser och på affischer.

Kontakt

Annelie Jönsson

Annelie Jönsson

Bitr Kommunikationschef
Kommunikation medborgarservice, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 05, 070-385 95 50
annelie.jonsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda