Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från alla nämnder i kommunen. Vi lägger ut ärendelistor samtidigt som de skickas till nämndledamöterna och protokoll publiceras så snart de är justerade. Beslutsparagrafer som innehåller känsliga personuppgifter lägger vi inte ut.

Ärenden, handlingar och protokoll

Vill du fråga eller lämna synpunkter?

Att nämnderna lägger ut ärendelistor på webben har en viktig demokratisk funktion och ger medborgarna möjlighet att få kännedom om frågor innan nämnden eller fullmäktige fattar beslut. Som medborgare ges du på detta sätt ett tillfälle att själv lämna synpunkter eller ställa frågor. Har du synpunkter kan du själv ta kontakt med politiker i respektive nämnd eller gå via Synpunkt Vetlanda.

Kan jag närvara vid kommunens sammanträden?

Kommunfullmäktige är alltid öppet för åhörare. Nämndernas sammanträden är i regel inte öppna för allmänheten, men för att öka insynen håller fler och fler nämnder på att öppna sina nämndsammanträden för kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har till exempel alltid öppna nämndsammanträden.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda