Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista vid öppet sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 13.30 i kommunfullmäktiges sammanträdessal, stadshuset.

Information

 • Tånghults barnomsorg
 • Lättebo förskola samt Stenhagens pedagogiska omsorg
 • Grundskolans resultat
 • Behörighetsläget i grundskolan
 • Skolinspektionen
 • Rapport från kontaktpolitiker

Offentliga ärenden

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Behov av förskoleplatser i Korsberga
 5. Antagningsorganisationen 2018/2019
 6. Bokslutsprognos per augusti 2017
 7. Prislista interkommunala ersättningar
 8. Yttrande motion om skolskjuts
 9. Utvärdering läs och skriv
 10. Övriga frågor

Kontakt

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Administrativ chef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 79, 072-244 87 47
jonas.gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-04

Synpunkt Vetlanda