Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunstyrelsen

Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen
den 4 oktober 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Offentlig del

  1. Modell för kommunledningsförvaltningens process - mål. budget och verksamhetsplanering
  2. Ny delegationsordning för personalfrågor i kommunledningsförvaltningen
  3. Yttrande över delbetänkande "Detaljplanekravet" (SOU 2017:64)
  4. Bokslutsprognos per den 31 augusti 2017
  5. Bidragsansökan - Vetlanda Motorsällskap
  6. Budget 2018 inklusive tjänsteprislista samt verksamhetsplan 2019-2020 -
    Höglandets kommunalförbund (HKF)
  7. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  8. Delgivningar och ev. ytterligare ärenden

Icke offentlig del

09. Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet
10. Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
11. Ev. ytterligare ärenden 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-27

Synpunkt Vetlanda