Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista miljö- och byggnämnden

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden tisdagen den 3 oktober 2017 klockan 13.00.

 1. Val av justerare
 2. Information om miljötillsynsutredning och Statskontorets utredning av livsmedelskontrollen
 3. Behovsutredning för miljö- och byggnämnden
 4. Yttrande till mark- och miljödomstolen om upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 5. Återta meddelat tillstånd och förbjuda utsläpp av avloppsvatten
 6. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 7. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 8. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 9. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 10. Bygglov för radhus
 11. Återtagande av vitesföreläggande, nedskräpning
 12. Ändrat sammanträdesdatum till måndagen den 4 december och jullunch på Gärdet
 13. Ändra sammanträdesdag till onsdagar kl.13.30 och beredningsdag till onsdagar kl 13.00 2018
 14. Delgivningar
 15. Övriga frågor

Kontakt

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
MoB Förvaltningschef, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-27

Synpunkt Vetlanda