Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista vid sammanträde med personal- och organisationsutskottet onsdagen den 20 september 2017, klockan 13. 15 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

  1. Nya medarbetare vid HR kontoret
  2. Revision av arbetet med den systematiska arbetsmiljön inom Vetlanda kommun
  3. Löneöversyn
  4. Politikerutbildning
  5. Ny delegationsordning för personalfrågor
  6. Julsamkväm
  7. Höjd lön för personer med lägre arbetsgivaravgift
  8. Utdata
  9. Delgivningar
  10. Övriga frågor

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-14

Synpunkt Vetlanda