Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista socialnämnden

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den

26 september 2017 klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, biblioteket.

 1. Val av justeringsperson
 2. Ekonomirapport augusti 2017
 3. Vetlanda kommuns hantering av asylsökande ungdomar över 18 år
 4. Granskning av Vetlanda kommuns missbruksvård
 5. Socialnämndens sammanträdestider 2018
 6. Gemensamt arbetsmarknadsprojekt mellan arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Vetlanda Lärcentrum och föreningen Human Bridge
 7. Socialnämndens internatdagar 2018
 8. Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem Tryggve
 9. Månadsstatistik
 10. Förvaltningsinformation
 11. Delgivningar
 12. Sekretessärenden
 13. Ev. övriga ärenden

Kontakt

Marie Willysdotter Wennerberg

Marie Willysdotter Wennerberg

Förvaltningssekreterare
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 55, 072-727 98 80
marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-17

Synpunkt Vetlanda