Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista tekniska nämnden

Ärendelista vid sammanträde med tekniska nämnden torsdagen den 19 oktober 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsesalen.

  1. Föregående protokoll
  2. Prognos per den 30 september
  3. Information fastighetsunderhåll
  4. Internkontroll 2017
  5. Skötsel anläggningssamfälligheter
  6. Pågående projekt
  7. Delgivningar
  8. Delgivningar kommundelsråd
  9. Övriga frågor

Kontakt

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Administratör
TK Adm personal centralt, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 03
Jessica.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-09

Synpunkt Vetlanda